BISIS 5 je postavljen

Početna implementacija sistema BISIS 5 je postavljena na adresi https://app.bisis.rs. Instalacija bibliotekarske aplikacije nalazi se na adresi https://app.bisis.rs/instalacija/. Uputstvo za pokretanje BISIS 5 je dato u ovom dokumentu: bisis5-instalacija. Izvorni kod...

Poziv za učešće na konferenciji u Biblioteci Grada Beograda

Biblioteka grada Beograda 10. i 11. decembra 2015. organizuje konferenciju „Usluga po meri korisnika 21. veka: primena informaciono-komunikacionih tehnologija u bibliotekama“. U Biblioteci grada Beograda na jednom mestu okupiće se bibliotečko-informacioni stručnjaci i...