BISIS je open source

BISIS v4 je dostupan u obliku otvorenog koda pod GNU GPL v3 licencom. Repozitorijum se nalazi ovde: https://github.com/unsftn/bisis-v4.