Dokumenti o BISIS v4

1. Uputstva

  1. Uputstvo za korisničko pretraživanje (OPAC)
  2. Uputstvo za korišćenje editora za obradu bibliografske građe
  3. Uputstvo za korišćenje cirkulacije

2. Monografije

  • Dimić, B., Surla, D. Obrada bibliografske građe u softverskom sistemu BISIS, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2007.
  • Tešendić, D., Surla, D. Korišćenje bibliotečke građe u softverskom sistemu BISIS, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2007.
  • Boberić, D., Surla, D. Preuzimanje bibliografskih zapisa po Z39.50 standardu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2007.