U sekciji Sastanci korisnika postavljeni su materijali sa sastanaka članova Bibliotečke mreže Vojvodine održanih u 2014. godini.