Biblioteka grada Beograda 10. i 11. decembra 2015. organizuje konferenciju „Usluga po meri korisnika 21. veka: primena informaciono-komunikacionih tehnologija u bibliotekama“.
U Biblioteci grada Beograda na jednom mestu okupiće se bibliotečko-informacioni stručnjaci i IKT profesionalci. Osnovni cilj konferencije jeste da se ukaže na moguću upotrebu dostupnih tehnologija i proizvoda na osnovu kojih je moguće pružanje dodatnih usluga korisnicima biblioteka uz maksimalnu racionalizaciju korišćenja postojećih i zajedničkog planiranja budućih resursa.
Pozivamo kolege da predstave primere dobre prakse, projekte čija je realizacija u toku, planove za budućnost ili jednostavno bilo koji aspekt primene informaciono-komunikacionih tehnologija koje za cilj imaju bolje poslovanje biblioteka i kvalitetniju uslugu za korisnike.
Prijava radova se vrši popunjavanjem formulara na veb stranici konferencije najkasnije do 4. oktobra 2015. nakon čega će se odabrati najbolji. Odabir se vrši na osnovu sažetka dužine do 500 reči ili 3500 karaktera (sa razmacima). Spisak odabranih radova biće objavljen 16. oktobra 2015. Autorima odabranih radova ostavlja se rok za dostavu kompletnih radova do 22. novembra 2015.
Obezbedite svoje mesto na konferenciji. Prijavljivanje počinje 20. oktobra 2015. i trajaće do popunjavanja kapaciteta. Učešće je besplatno.
Najnovije informacije i pripremu konferencije možete pratiti na: https://ikt2015bgb.wordpress.com/
Twitter: #ikt2015bgb