Osnovne informacije o BISIS-u

Funkcije BISIS-a

Biće.

Istorijat razvoja BISIS-a

Softverski sistem BISIS je do sada razvijen u četiri verzije tokom višegodišnjeg perioda. Više informacija o toku razvoja BISIS-a nalazi se ovde.

Uputstva za korišćenje

Uputstva za korišćenje BISIS-a možete naći u sekciji Dokumenti.