Систем БИСИС

Најважније карактеристике

Каталогизација

Потпуно у складу са међународним стандардом UNIMARC

Циркулација

Циркулација (позајмица) фонда према пракси наших најразвијенијих библиотека

Извештавање

Детаљно извештавање о грађи, позајмици и другим активностима

Набавка

Аутоматизован процес набавке књига повезан са каталогизацијом

OPAC

Претраживање фонда за кориснике

Обједињени каталог

Обједињени каталог свих библиотека у систему БИСИС

Администрација

Руковање правима приступа за библиотекаре

Дигитални садржаји

Могућност складиштења и прегледа дигиталних садржаја

Вишејезичност

Каталогизација и приказ података у оригиналном писму према Unicode стандарду

Узајамна каталогизација

Преузимање записа из других библиотека у систему БИСИС

Бар код

Употреба баркода за означавање књига и корисника

Ревизија

Аутоматизовани процес ревизије библиотечког фонда

Одржавање

Техничко одржавање система и развој према захтевима библиотека

Рачунарство у облаку

Приступ софтверу путем Интернета без потребе за сложеним инсталацијама

Отворени код

БИСИС је систем отвореног кода који је доступан за преузимање и даљи развој